Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28
Zastupitelstvo obce
29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
Dětský den s myslivostí ve Vlkanči
23
Školní akademie ve Vlkanči
24 25
Zastupitelstvo obce
26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, směrnice, řády, zákony

Vyhlášky, směrnice, řády, zákony

Místní vyhlášky, směrnice a řády

Název vyhlášky, směrnice nebo řádu                                                                                

                   

Účinnost od    

Vyhlášky:                                                                                                                                                                                                                                     

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 1 územniho plánu Vlkaneč 

 PDF.png 31.08.2022

OZV Obce Vlkaneč č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022
OZV Obce Vlkaneč č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022

OZV Obce Vlkaneč č. 1/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty 

17.09.2020

OZV Obce Vlkaneč č. 2/2015, kterou se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje 

01.10.2015

Veřejná vyhláška -  Oznámení o vydání územního plánu Vlkaneč 

11.06.2015

 Dodatek k OZV Obce Vlkaneč č. 1/2011 o místních poplatcích

PDF.png

01.01.2013 

OZV Obce Vlkaneč č. 1/2011 o místních poplatcích

PDF.png

01.01.2011

OZV Obce Vlkaneč č. 1/2008 k dani z nemovitosti

PDF.png

01.08.2008

OZV Obce Vlkaneč č. 1/2005 - Požární řád obce

PDF.png

01.01.2006

OZV Obce Vlkaneč č. 2/2003 o regulaci pohybu psů a ostatního zvířectva po veřejných prostranstvích

PDF.png

19.09.2004

Směrnice:                                                                                                                                                                                                  
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

14.01.2015

Řády:                                                                                                                                                                                                              
Jednací řád zastupitelstva obce          

 

05.11.2014

Knihovní řád místní knihovny v Kozohlodech

PDF.png

04.09.2002

Knihovní řád místní knihovny ve Vlkanči a její pobočky v Přibyslavicích

04.09.2002

Řád ohlašovny požáru

10.01.2018

Řád veřejného pohřebiště

PDF.png

12.09.2019

Provozní řád multifunkčního hřiště PDF.png

01.03.2022

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. ... kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
zákon č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů