Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28
Zastupitelstvo obce
29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
Dětský den s myslivostí ve Vlkanči
23
Školní akademie ve Vlkanči
24 25
Zastupitelstvo obce
26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Veřejné zakázky

PVU - elektronický nástroj nové generace

Veřejné zakázky - Obec Vlkaneč

Na tomto místě budou zveřejňovány a evidovány veřejné zakázky Obce Vlkaneč po datu 8.11. 2018. Systém má za cíl informovat veřejnost o připravovaných či realizovaných zakázkách obce.

Profil zadavatele

KOZOHLODY – rekonstrukce místní komunikace na pozemku p.č. 989/1 a 450/3

Předmětem zakázky je oprava poškozené místní komunikaci zajišťující přístup ke stávající obytné zástavbě rodinnými domy. Komunikace má povrch tvořený penetračním makadamem s četnými poruchami a výspravami po výstavbě inženýrských sítí. Více viz Projektová dokumentace (Příloha č. 4 ZD) a Výkaz výměr (Příloha č. 2 ZD). Stavba se nachází v katastrálním území Kozohlody, číslo k.ú. 783 951, na pozemcích parcelní číslo KN 450/3, 989/1 a 988/2.
31. 01. 2024 18:31

Výstavba sportovní haly Vlkaneč

Předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly v obci Vlkaneč. PD je zpracována dle zadání a požadavku žadatele, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná 03/2022 Ing. Karlem Fouskem, ČKAIT 0009817. Budova bude umístěna na p.č. 280/14, k.ú Vlkaneč.
10. 10. 2023 22:42

Stavební úprava sociálního zařízení v patře budovy školy ve Vlkanči

Jedná se o vnitřní stavební úpravy stávajícího sociálního zařízení v patře budovy v prostoru, kde je umístěno stávající sociální zařízení. Způsob užívání budovy bude zachován.
2. 03. 2023 10:30

Vlkaneč, komunikace v lokalitě 12 RD 2. etapa

Vlkaneč, komunikace v lokalitě 12 RD 2.etapa: -osazení obrubníků, pokládka zámkové dlažby, úprava pláně, podkladní a vrchní vrstva vozovky, dokončovací práce
19. 07. 2022 12:00

Rekonstrukce a dostavba chodníku podél silnice III/33834

Předmětem zakázky je rekonstrukce a novostavba chodníku, který se nachází souběžně se silnicí III/33834 v obci Vlkaneč. Stavba je členěná na dva samostatné objekty, viz P.D.
2. 06. 2021 11:45

Obnova sportoviště pro ZŠ v obci Vlkaneč

Předmětem zakázky je obnova sportoviště pro ZŠ Vlkaneč o rozloze 656,5 m2 včetně umělého osvětlení.
2. 06. 2021 11:30

Nákladní automobil GAZ

Užitkový automobil do 3,5 t pro potřeby Obce Vlkaneč.
26. 03. 2021 9:45

Vlkaneč, komunikace v lokalitě 12 RD 1. etapa

Vlkaneč, komunikace v lokalitě 12 RD 1.etapa: vybudování dešťové kanalizace včetně vsakovacího objektu a spodní( podkladní)vrstvy komunikace
17. 04. 2020 10:14

Výstavba plynovodu a přípojky 12 RD - 3. kolo

Výstavba plynovodu a plynových přípojek v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
30. 05. 2019 9:30

Rekonstrukce rybníku Kocanda v KÚ Přibyslavice

Předmětem zakázky je rekonstrukce malé vodní nádrže Kocanda v k. ú. Přibyslavice, která je v technicky nevyhovujícím stavu.
8. 04. 2019 10:22

Rekonstrukce rybniku Polňák v KÚ Kozohlody

Předmětem zakázky je rekonstrukce malé vodní nádrže Polňák v k. ú. Kozohlody, která je v technicky nevyhovujícím stavu.
8. 04. 2019 10:07

Rekonstrukce malého rybniku v KÚ Kozohlody

Předmětem zakázky je rekonstrukce malé vodní nádrže Pražák v k. ú. Kozohlody, která je v technicky nevyhovujícím stavu.
8. 04. 2019 9:59

Odkanalizování obce Přibyslavice prostřednictvím soustavy domovních ČOV

Decentrální způsob likvidace splaškových odpadních vod formou individuální výstavby domovních ČOV pro nemovitosti trvale žijících osob.
14. 12. 2018 11:59