Aktuality ze ZŠ a MŠ


Mimořádné Info Covid

Na základě mimořádného opatření MŠMT a MŽ ČR ze dne 12.10.2020 se s účinností ode dne 14. října 2020 zakazuje do odvolání osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID - 19.

Od středy 14. 10. 2020 až do odvolání je Základní škola a školní družina ve Vlkanči uzavřena.

 

Komunikace se školou

Na tefonních číslech 608 329 388, 327 391 110 nebo emailu zs.vlkanec @seznam.cz je zajištěna komunikace se školou. Žádáme rodiče, aby sledovali informace na webových stránkách školy http://www.vlkanec.cz/skola_vlkanec/ záložka:Aktuality ze ZŠ a MŠ.

Distanční výuka se žáky

Od pondělí 19. 10. 2020 na webových stránkách školy(adresa výše) v záložce Aktuality ze ZŠ a MŠ (klik na článek Domácí příprava) budeme umisťovat procvičování a opakování pro žáky od učitelů. Učební materiál, pracovní sešity a nové díly učebnic budou dle potřeby ve vestibulu školy, budou označeny jmény žáků. Můžete si vyzvednout kdykoli (vestibul i vchod na zahrádku se nezamykají.

Pro zrušení opatření o uzavření škol sledujte sdělovací prostředky a internet, aktuální zprávy vám přineseme i zde.

dub 30

Zápis k předškolnímu vzdělávání - MŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ Vlkaneč oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v týdnu od úterý 5.května do neděle 10.května 2020. Zápis bude proveden bezkontaktně vložením potřebných dokladů do schránky ve vestibulu základní školy, který se nezamyká. Vestibul je přístupný kdykoliv během celého dne. Zde si nejprve zákonný zástupce vyzvedne potřebné materiály s informacemi k vyplnění. Doma si je vyplní a potom vhodí do schránky ve vestibulu školy do neděle 10.5.2020. V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 327 391 110 nebo emailem zs.vlkanec@seznam.cz.


dub 27

Procvičování na domácí výuku 27.4. - 30. 4. 2020

Milí žáci, zdravíme vás v poslední dubnový týden. Tyto dny jsme vždy věnovali "Čarodějnicím" a psaní časopisu "Čarodějný kotlík". Letos ani této legrace společně neužijeme, ale pokud chcete, pošlete nám emailem příspěvek do časopisu - obrázek čarodějnice, inzerát, počasí, recepty,vtipy o čarodějnicích,vlastní básničku nebo zaklínadlo.Pro inspiraci se můžete podívat do fotogalerie z minulých let. Už se na vaše příspěvky těšíme a číst si je budeme společně z našich stránek!!

Mějte se moooc hezky a užívejte sluníčka! Vaše paní učitelky vás všechny zdraví!

Úkoly k domácímu procvičování 27. 4. - 30.4. 2020

 1. ročník:

Čtení - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!

          - procvičování písmene Ř - skladba slov a vět ze skládací abecedy - procvičuj!

         - slabikář str.92/PS 13/cv.1,3,2-ústně

        - slabikář str.93-95/PS 14/cv.1-číst,cv.2-doplň,cv.3-vybarvi části které k sobě patří, cv.4-doplň a vybarvi slova,která se rýmují

Psaní - žlutá písanka str.27 - přepis vět

            str.28 - nácvik K - nejprve v zelené písance několikrát obtáhni

Matematika - sčítání a odčítání typu 10+6,16-6 - procvičuj zpaměti

                     - PS str.11/cv.1,2,4,5,3-ústně,6-do sešitu

Prvouka - Výživa str.6-cv.1-nakresli obrázek a vybarvi,

                                  cv.2-spoj barevně, co k sobě patří

 

2. ročník:

Český jazyk - PL nakopírované (ve vestibulu) - tento týden je opakovací (tvrdé x měkké souhl., psaní ú x ů x u...)

Matematika - učebn. mat. str. 13 celá (numerace do 100)

                        "Moje počítání 5" - str. 13,14,15 (udělejte cvičení, která zvládnete)

                        PL nakopírovaný (ve vestibulu) - geometrie- rýsování čar

Čtení/psaní - v písance pokračujte 1 stranu, čtěte cokoli, ale KAŽDÝ DEN!

Prvouka - PS str.10 - celá

 

3. ročník:

Český jazyk - pokračujte ve vyjm. slovech po V - list už máte str.57

                        učebn. str.104,106,107,108 - ústně prostuduj

                        učebn. str.108/5 a,b- písemně do škol.seš.

Matematika - učebn. str.16/45,46,47,48,49 do škol.seš.(dělení 9 se zbytkem)

                   učebn. str.17/52,53,55,56,57,58 do škol.seš.(opak. učiva)

Anglický jazyk - PS str.32

       4PL nakopírované (ve vestibulu) - dobrovolné-rozvoj SZ - PICNIC

                           pro rozvoj SZ a zopakování znalostí využijte:

                           www.umimeanglicky.cz, Youtube: 21 výukové video mazlíčci/pets (s Cotym)

Prvouka - učebn. str. 24,25,26 - podle těchto stránek vypracuj v PS str.18

                  opakovací test - PS str. 19

Čtení/psaní - písanka str. 21, číst cokoli (hlasité i tiché čtení)

 

4.ročník:

Český jazyk - procvičuj vzor PÁN!!!!

                     -PS 20/cv.12-do závorky vzor ve stejném tvaru!!

                      Pavel chová holuby (pány).

                    - pamatuj!!podstatná jména strašák,sněhulák,drak- jsou rodu mužského životného a skloňují se podle vzoru pán!! - učebnice str.97/cv.4-ústně

                    - PS 20/cv.13,14 - doplň

                   - učebnice str 98/cv.5-8-ústně,odůvodni si vzorem ve stejném tvaru

                 - okopírovaný list na dobrovolné procvičování!

Matematika - geometrie - trojúhelniková nerovnost-tabulka!!

                     - učebnice str.33/2.díl - okopírovaná stejná stránka je k doplnění

                    - uč.str. 33/cv.1 - pod tabulkou - narýsuj a ověř výpočtem(dle učebnice)zda trojúhelníková nerovnost platí a zda lze trojúhelník sestrojit.Pod každý obrázek napiš věty správně.

                   - uč.str.33/cv.2 - ověř rýsováním i výpočtem trojúhelníkovou nerovnost pro všechny případy

a)b)c - zapiš věty dle cv.1.

Sestroj, ať je vidět, zda to lze sestrojit i nelze !!!

Rýsuj do velkého sešitu!

Přírodověda - nakopírované listy slouží jako učebnice Rozmanitost přírody

                      - nové PL k vyzvednutí str.1-celá, str.2/cv.4,5,6

Vlastivěda - Jan Hus a jeho doba

                  - učebnice str.32-33, PL 19/1,3,4

 

Anglický jazyk - PL nakopírovaný(ve vestibulu) - vysvětlení nové gramatiky - otázky:

                           Are there...? Is there...?

                           2PL nakopírované (tvorba vět There is.., there are, odpovědi na otázky)

                          pro rozvoj SZ využijte: www.umimeanglicky.cz

 

5. ročník:

Český jazyk - PS velký str. 19, 20 celé (opak. příd. jmen měkkých x tvrdých)

                        učebn. str. 100/15 - písemně do škol.seš.

Matematika - PS velký str. 46,48 - počítáme s přiroz. čísly - opak. učiva

                        učebn. mat. str.42/3, str.43/8,12,13,14 - vše do škol.seš.

Přírodověda - Pozorujeme Měsíc, podoby Měsíce - 2 PL teorie, 2PL na doplnění (ve vestibulu)

Anglický jazyk - PL nakopírované(denní režim-slovní zásoba) - do škol.seš. napište

                       denní režim maminky nebo táty - pozor na slovesa ve 3.os.č.j.(has got,gets up...)

                           PL nakopírované (dům, byt, místnosti,zařízení - práce s textem)

                           pro rozvoj SZ využijte: www.umimeanglicky.cz

Vlastivěda - učebn. str.10-11, PL str.6 celá, str.7/1,2,a,b


dub 20

Procvičování na domácí výuku 20. 4. - 24. 4. 2020

Úkoly k domácímu procvičování 20.4. - 24. 4. 2020

1.ročník

Čtení - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!

          - písmeno ř Ř - slova ve slabikáři na str.63

         - slabikář str. 89 - PS str.11, slabikář str.90-91 PS str.12

        - okopírované listy jsou dobrovolné !!!

Psaní -  žlutá písanka str.23-24 - nácvik hH - nejdříve ve velké zelené písance

                                    str. 25 - přepis vět

                                     str.26 - nácvik I - nejdříve ve velké zelené písance

           - písmena vždy několikrát obtáhnout tužkou!!!

Matematika  - odčítání typu 15 - 5, 15 - 10

                     - nejprve procvičit s názorem např.počítadlo nebo víčka od PET lahví

                    - PS str.10 - celá, PS str.11 - 1,2,4,5,6,cv.3-ústně

                   - zelené rámečky do malého sešitu

                   - okopírované listy jsou dobrovolné!!

Prvouka    - jarní příroda

                - str.17/cv.1-ústně,cv.2 - doplň

                 - str 18/cv.4, cv.5 - doplň tiskacím písmem

 

2. ročník:

Český jazyk - PS velký str.10/5,6, str.11/7,8,9,10,11(věty z tohoto cvičení napište do škol.seš.)-

                      - opakování a prohlub. učiva SLOVESA

Matematika - fial. kniha "Moje počítání 5"-str.9,10,11,12- opakování numerace do 100

                      - bílá kniha "Počítáme zpaměti 2" str.18- opakování numerace do 100

                      - PL nakopírované (ve vestibulu) - dobrovolné - malovaná matematika

Čtení/psaní - v písance pokračujte 1 stranu, čtěte cokoli, ale každý den !!!

Prvouka - dobrovolný úkol - křížovky (ve vestibulu školy)

 

3. ročník:

Český jazyk - PL nakopírované (ve vestibulu) - vyjmenovaná slova po V - nauč se vyjm.slova

                     - písemně udělej PL str. 54,55,56

Matematika - PL nakopírované (ve vestibulu) - dělení 7,8 se zbytkem. Jsou to opět okopírované

                        dvě strany z učebn.(co půjde,piš do listů, do škol.seš. str.14/35.36,37,

                        str.15/41,43)

                       - opět vám pomůže www.matyskova-matematika.cz, 3.roč. 8.díl, str.42,43

                       - PL nakopírované (ve vestibulu) - opak. učiva geometrie

Prvouka - PS str. 16,17 - pracujte s učebn.str. 20-22 (opak. rostlin a živoč.)

               - křížovka dobrovolná - opak. učiva prvouky (ve vestibulu)

 

Čtení/psaní - písanka str.20, číst cokoli - hlasité i tiché čtení

                     - dobrovolný úkol (vymysli a napiš do seš. na čtení krátkou básničku o jaru,

                       můžeš udělat i ilustraci)

Anglický jazyk - PL nakopírované (zábavná angl. - dobrovolná)

                         - napiš do sešitu 10 vět o sobě

 

4. ročník:

Český jazyk - VZOR PÁN - !!pozor v č.jed. 3.p a 6.p PÁNOVI!!

                                            - !! pozor v množném čsle na 1.p - PÁNI, 4.p a 7.p - PÁNY!!

                                           - vždy si řekni vzor ve stejném tvaru ( pánovi x páni x pány)

                                          -   učebnice str.96-97 - ústně koncovky

                                          - PS str. 16, 17/cv4, cv.5-dokonči věty a doplň vzor ve stejném taru

                                         - PS str.18,19

 

Matematika               - učebnice str.55,56 - vyber si cvičení, které budeš chtít vypracuj

                                -   písemně do sešitu a zbývající si řekni ústně, nezapomeň slovní úloha

                                -   zápis,příklad, odpověď

 

Vlastivěda                     - Život ve středověku

                                     - učebnice str.28-31 - přečti si

                                      - PL str.17/1,2,3

                                      - PL str. 18/ 3 - doplň, cv.1,2 - ústně

 

Anglický jazyk - PL nakopírované(lekce 12, nová látka - vysvětlení THERE IS, THERE ARE)

                         - podívejte se do učeb. str.51 ústně, PS str.51/1,2

                         - PL nakopírované - věty There is, There are...

 

5. ročník:

Český jazyk - opak. příd. jmen měkkých x tvrdých:

                      - oranž. malý PS str. 44,45 (můžeš zkontrol. v klíči)

                      - PS velký str. 17/5, 17/6 (pozoruj, kdy je u příd. jmen přípona -ní/-ný a kdy

                        pouze koncovka - í)!!!

                     - PS velký str.18 - celá - opak. a procvič. učiva

Matematika - PL nakopírované (ve vestibulu) - tento týden se zaměříme na geometrii -

                        všechny úkoly z PL vypracujte do seš. na geometrii - jde pouze o opak. učiva

Přírodověda - SLUNCE, SLUNEČNÍ SOUSTAVA - 2PL-teorie-ústně prostudovat

                         2 PL - na doplnění

Anglický jazyk - 3 PL nakopírované (opak.uč.-místnosti, slovesa LIKE,DON´T LIKE,

                            DOESN´T like...)

                         - Denní režim (nová látka) - 1PL (slovní zásoba, slovesa), napiš do škol.seš.

                           svůj denní režim

Vlastivěda   - učebn. str.6-7, PL str.3 celá

                   - učebn.str.8,9, PL str.4, cvič. 4,5,6,7

 


dub 16

Zápis do 1.ročníku základní školy 16.4.2020

Zápis do 1.ročníku se letos uskutečnil 16. 4. 2020, ale bez budoucích prvňáčků. Zákonní zástupci přinesli přihlášku dítěte k základnímu vzdělávání. Svým dětem pro radost odnesli alespoň malý dárek.


dub 16

Pozdravy spolužákům z domácí výuky ve fotogalerii.

Děkujeme za pozdravy od dětí a také za koledu a přání k Velikonocům. Podívejte se do fotogalerie ZŠ, budeme tam postupně vkládat došlé fotografie.

Vaše paní učitelky


dub 14

Procvičování na domácí výuku 14. 4. - 17. 4. 2020

Úkoly na domácí výuku 14. 4. - 17. 4. 2020

1.ročník:

Čtení - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!!

         - slabikář str. 86-88, PS str.10

         - skládat slova a věty podle slabikáře

Psaní - žlutá písanka str. 21 - 22 , nácvik ou,au

          - diktát slov typu - máma,táta,teta,sele,tele...

Matematika - aktivity s čísly a papírovými penězi

                   - procvičovat ústně rozklad čísel 11 až 20 např. 14 to je 10 a 4; nebo 14=10+4

                  - PS str. 8,9 ; zelené rámečky s příklady do školního sešitu

Prvouka - Začíná jaro - str.16 - doplň věty

         

 

2.ročník:

Český jazyk - učebn.str.82/1,2,3,4,5-ústně slovesa

                        PS velký str.9/2,3, str.10/4 písemně

                        PL nakopírované(ve vestibulu školy)

Matematika - "Počítáme zpaměti 2" str.16,17 opakování numerace do 100

                        "Moje počítání 5" str.6,7, str.8-vyberte úkoly,které zvládnete

                        PL nakopírované dobrovolné(malovaná matematika)

Čtení/psaní - v písance 1 stránku, číst cokoli- hlasité i tiché čtení s porozuměním

Prvouka - PS str.9

 

3. ročník:

Český jazyk - učebn.str.98 Komunikační a slohová výchova

                        přečíst Koledníci, písemně str.98/3 - do škol.seš.

                        učebn. str.101 - Slova protikladná - ústně

                                     str. 101/2,3 - písemně do škol.seš.

                       PL nakopírované - opak. vyjmen. slov B,L,M,P,S

Matematika - PL nakopírované- dělení 5,6 se zbytkem (jsou to 2 strany z učebn.- můžete

                        pracovat do listů, slovní úlohy písemně do škol.seš.- str.12/23,24,26,27,

                        str.13/32) - k výuce dělení vám opět pomůže www.matyskova-matematika

Anglický jazyk - PL nakopírované( vysvětlení slovesa MÍT + 10 vět do škol.seš.)

                           učebn. str.54 PICNIC - nová slovní zásoba-slovíčka a výslovnost máte

                           na nakopír. listu zezadu

                          PS str.29,31-Picnic, kdo nemá ještě str.28-dodělat

Prvouka - učeb.str.19 ptáci(tělo, kostra, vnitřní orgány)

                  PS str.14 (stavba těl ptáků)

                  PL nakopírované (zajímavosti pro vás)

Čtení/psaní - písanka str.19, číst cokoli - hlasité i tiché čtení s porozuměním

4.ročník:

Český jazyk  - koncovky podstatných jmen rodu mužského

                     - okopírovaný list  rod mužský životný a neživotný

                     - okopírovaný list - přiřazuj ke vzorům slova (viz.tabulka)

                     - učebnice str.95/cv.1,2,3 - ústně

                     - PS str.15 - pracuj podle učebnice na str.96

Matematika -  velký PS str. 10/9-12

                     - geometrie PS str.4/11, str.6/12 , str.10/13 - rýsuj do velkého sešitu a obvody doplň do PS

Vlastivěda -  Lucemburkové na českém trůně

     - uč.str.23-27 - přečíst a prohlédnout obrázky, PL str.15/1, str.16/5

Přírodověda - videa k dopravní výchově na stránkách www.ibesip ( z minulého týdne)

Anglický jazyk - PL nakopírované (procvič. slovesa BÝT)

                           PS velký str. 45,46,47 dodělat


5. ročník:

Český jazyk - malý oranž.PS str.42,43-tvrdá, měkká příd.jména (můžeš zkontrolovat v klíči

                        str.65,66)

                        PS velký str.15/1, str.16/2,4

                        PL nakopírované(dobrovolné, procvič. tvrdých x měkkých přídavných jmen)

Matematika - PL nakopírované (je to str.40 z učebn.,můžete cvičení doplňovat do listu)

                        učeb. str.41/7,11,13,14(6 příkladů) - písemně do škol. seš.

                        (pomůže vám www.matyskova-matematika, 5.roč.,2.díl,str.23)

Přírodověda - podnebné pásy si doděláme společně ve škole, podíváme se na další učivo

                         "Země ve vesmíru" nakopírovala jsem 2 PL-teorie pro vás, 2PL - písemně

                         doplňte

Anglický jazyk - PL nakopírované(procvič. slovesa BÝT)

                           učeb. str. 42 opak. lekcí 7-9 (odpovězte písemně do šk.seš. na všechny

                           otázky)

Vlastivěda - nová učebn. Obrazy z novějších českých dějin ( ve vestibulu)

                      str. 3-5 přečíst, PL str.1,2 celá


dub 06

Procvičování na domácí výuku 6. 4. - 9. 4. 2020

Zdravíme všechny naše milé žáky. Začínáme už čtvrtý týden výuky doma. My víme, že je vám smutno po všech vašich spolužácích. V tomto týdnu nás čekají krásné slunečné dny a Velikonoce - svátky jara. Nemůžeme na koledu po vesnici, pojďme se setkat na stránkách naší školy. Vyfoťte se nebo nakreslete obrázek, poproste rodiče, aby nám jej zaslali na e-mail školy. My je vložíme do fotogalerie. Tématem může být i vaše příprava na vyučování, jak trávíte nucené volno nebo vaše velikonoční kraslice atd... Můžete nám také napsat, jak se vám daří zvládat úkoly nebo jak trávíte nucené volno.

Přejeme nám všem hodně zdraví, optimismu a rodičům pevné nervy!

Vaše paní učitelky

Úkoly na domácí přípravu na týden

od 6. 4. - 9. 4. 2020

1. ročník: HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!!!!

Čtení - slabikář str.83, PS str 8

           slabikář str. 84-85, PS str.9

          písmeno Ž - okopírované listy, číst slova s písmenem Ž slabikář str.62

Psaní - písanka žlutá str.19,20- nácvik Z (zelený velký sešit)

Matematika - aktivity s čísly a papírovými penězi z minulého týdne

                  - modrý sešit - Moje počítání - vybrat si úkoly

                  - okopírovaný list - spojuj čísla 0 - 20

                  - Počítáme zpaměti str.14-15

Prvouka - Cestička do školy - Velikonoce str.20-21 (vybrat si úkoly,které zvládnou)

Pokud máte zájem, můžete si plnit úkoly na stránkách

www.skolasnadhledem.cz, www.onlinecviceni.cz

(při zadání vybrat ročník,předmět,téma úkolu)

 

2.ročník:

Český jazyk - učebn. str.81 - Slovesa-ústně

                        PS str.9/1a,b

                        PL nakopírované-slovesa,předložky(ve vestibulu školy,jsou opatřeny vašim jménem)

                       PL - dobrovolná křížovka(ve vestibulu školy)

Matematika - bílá kniha"Počítáme zpaměti 2" str. 15

                        fial.kniha "Moje počítání 5" str. 3,4,5 celé-opak. sčít. a odčít. do 100

Čtení/Psaní - pokračujte v písance 2 stránky, čtěte cokoli - hlasité i tiché čtení s porozuměním

Prvouka- PS Jíme zdravě str.7,8

Pokud máte zájem, můžete sami plnit úkoly na stránkách www.skolasnadhledem.cz,      www.onlinecviceni.cz

 

3. ročník:

Český jazyk - PS velký str.11,13-souhrnná cvič.- vyjmen.slova

                        PS velký str.12-přečti modrý text a s ním pracuj, doplňuj otázky

                        PS malý str.37

Matematika - zhlédněte videa, kde vám vysvětlují postup a řešení příkladů na dělení se zbytkem:

                       www.matyskova-matematika.cz

                       3.roč. - 8.díl  str.37(dělení 2), str.38(dělení 3), str.39(dělení 4)

                       PL nakopírovaný- je to z učeb.str.10-dělení 4 se zbytkem(ve vestibulu školy)

                       PS velký str.12/8,9,10,11-geom.

Anglický jazyk - PL nakopírované(Happy Easter) - ve vestibulu školy, jsou označeny jmény

Prvouka - učebn. str.17 přečíst, str.18-části těla savců,kostra,vnitřní orgány

                  PS str.13

                  PL nakopírovaný (zajímavosti pro vás)-ve vestibulu školy

Čtení/Psaní - písanka - str.17,18, číst cokoli - hlasité i tiché čtení s porozuměním

Pokud máte zájem, můžete sami plnit úkoly na stránkách www.skolasnadhledem.cz,      www.onlinecviceni.cz

 

4.ročník

Český jazyk - okopírované listy k procvičování z minulého týdne

                  - procvičování- koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského

Matematika - učebnice str.54/cv.12,19,21 - písemně

                 - geometrie uč.str.54/17,18

Pokud máte zájem, můžete sami plnit úkoly na stránkách

www.skolasnadhledem.cz,  www.onlinecviceni.cz

(vybrat ročník,předmět,téma úkolu)

Vlastivěda - učebnice str. 19-22 - přečíst

               - PL str.13/1, str.14/4,6,7

Přírodověda - vybrat si videa a úkoly k dopravní výchově

www.ibesip.cz/tematicke-stranky/dopravni-vychova-deti/zaci-zakladnich-skol/I.-stupen-zs

Anglický jazyk - PL nakopírované- rozvoj vaší SZ(ve vestibulu)

                        učebn. str.48-zkuste přečíst a přeložit příběh,

                        posílám vám k němu slovíčka a vývoj příběhu do

                        tohoto okamžiku

                       PS str. 48

                        HAPPY EASTER!

 

 

5. ročník:

Český jazyk - PL nakopírované-skloňování příd.jmen měkkých, vysvětlení

                        PS velký str.14/1,3a,b - písemně

Matematika - zhlédněte videa, kde vám vysvětlují operace s deset.čísly

                        www.matyskova-matematika.cz

                         5.roč. 2.díl (od str.20)

                       učebn. str. 34,35,36,37-prostuduj a zopakuj deset.čísla-pracuj ústně

                       učebn.str.34/4,5, str.35/12,13,14, str.36/2,6, str.37/14,13(asi 4 př.)-písemně

Anglický jazyk - PL nakopírované-rozvoj SZ,tvorba vět

                            učebn. str.39/44-místnosti v bytě

                                       str.39/Read and match - písemně do šk.seš.

                           PL nakopírované- slovní zásoba(místnosti v bytě, zahrada...)

                           PS str.39/7,8

                                         HAPPY EASTER!

Čtení - čtěte cokoli- čtení s porozuměním

Vlastivěda - Obrazy ze starších českých dějin - dokončení PL od str.23 do str.29-vybrat úkoly,

                      které zvládnete sami podle učebn.( ve vestibulu školy)

Pokud máte zájem, můžete sami plnit úkoly na stránkách www.skolasnadhledem.cz,      www.onlinecviceni.cz

 

 

 


bře 25

Zápis do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2020/21

Ředitelka školy oznamuje, že zápis do 1.ročníku ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2020.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s Opatřením MŠMT ČR č.j. MSMT - 12639/2020-1 a právní předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, tj. zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2020/2021

Zákonní zástupci obdrží do 30.3.2020 do své poštovní schránky dopis s potřebnými informacemi a tiskopisy, týkající se zápisu jejich dítěte  do 1. ročníku základní školy.

Postup zákonného zástupce:

  1. vyplnit formulář - žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo                - žádost o odklad povinné školní docházky
  2. vyplnit Zápisní list
  3. doložit prostou kopii rodného listu dítěte ( nemusí být úředně ověřena)
  4. toto vše vložit do obálky a ve čtvrtek 16. 4. 2020 v čase        14.00 - 16.00 hodin vhodit do schránky umístěné ve vestibulu školy (hlavní vchod ZŠ)
  5. nevyhovuje-li v závažných případech výše uvedený termín, lze předat materiály po telefonické domluvě ( 327 391 110, 608 329 388 ) i v jiném termínu.

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. V tomto případě je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením

  • příslušného školského poradenského zařízení
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa

Dne 25.března 2020                              

Mgr.M.Formánková

   ředitelka školy

 


bře 25

Nabídka aktivit pro děti MŠ

Pro rodiče dětí z nabízíme vhodné aktivity na webových stránkách:

www.primainspirace.cz

www.fler.cz/miira

www.boredpanda.com

www.artycraftykids.com

www.kamsdetmi.cz

Kdo z rodičů předškoláků by měl zájem o grafomotorické listy, kontaktujte p.uč. na tel.č.: 723 273 119.


bře 16

Procvičování a opakování na domácí výuku 30.3.2020

Každé pondělí dopoledne budeme vkládat  nové úkoly na domácí výuku a procvičování. Ve vestibulu školy budou pro žáky připraveny nové díly učebnic nebo pracovní sešity označeny jménem žáka. Mimo tuto zadanou práci mohou žáci využívat výukové programy na internetu nebo v televizi. Při nejasnostech nás neváhejte kontaktovat na již daných telefonních číslech nebo emailu. Úkoly jsou také vyvěšeny na nástěnce u autobusové zastávky na návsi ve Vlkanči.

 Úkoly na domácí procvičování na týden

  od 30. 3.- 3. 4. 2020

 1.ročník - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!

 Čtení - Slabikář str.79 - 82,písmeno B, str.62-slova k B

           - PS ke Slabik.str.6/1-4(Slab79 -80.), str.7/1-4(Slab.81-82)

Vytrhnout písmena,která znají. Skládat si slova nebo věty podle PS nebo slabikáře. Okopírované listy jsou dobrovolné a slouží k procvičování.

Psaní - písanka s Tomem žlutá str. 17,18 ( najít nácvik písmene z ve velké zelené písance

           - diktát písmen a slabik - zkoušet do malých sešitů

Prvouka - Cestička do školyII. Pečujeme o čistotu těla str.4-5/cv.5,6

Matematika - počítáme zpaměti na str.12-13

                   - PS 3 str.7-celá stránka

                  - modrý sešit Moje počítání 1 - počítat si příklady, které si vyberou

Vytrhnout tečky a číslice(dát si do sáčku nebo krabičky)

Možnosti práce - rovnat číselné řady do 20 vzestupně a sestupně

                      - hledat čísla,která v řadě chybí

                     - porovnávat čísla ( znaménka < > = )

                     - určovat čísla která jsou před daným číslem nebo       za ním, hned před a hned za

                    - číst a psát čísla ( 0 - 20) dle diktátu

                   - znázorňovat papírovými penězi ( různé možnosti, vždy přidávat k desítce)např. 14 Kč = 10Kč + 2Kč + 2Kč nebo                 10Kč +1Kč+1Kč+1Kč+Kč nebo 10Kč+2Kč+1Kč+1Kč) atd.

                 

Ve vestibulu školy jsou písmena abecedy určená k vytržení, tečky a číslice určené k vytržení a práce s nimi.Okopírované pracovní listy-čtení pro 1.roč.(jméno žáka a ročník)Tyto listy slouží k procvičování a jejich vyplňování je dobrovolné!!! Záleží na dětech,který úkol si na listu vyberou.

2. ročník:

Český jazyk- Prac.listy nakopírované - opak. tvrdých x měkkých souhl.(vyzvedněte ve vestibulu školy)

                     učeb. str.78 - Předložky -ústně nastudovat

                     PS velký str.5/5-písemně

                     učeb.str.80 - slohová výchova - přečíst popis zvířátka,

                     sami napsat do ŠK.SEŠ. popis vybraného zvířete

                     (popis nemusí být dlouhý,stačí pár vět,zvíře nakresli)

  

Matematika- učebn.str.10,12 -opak.sčít. a odčít. do 100

                    bílá kniha "Počítáme zpaměti 2" str.14

                    fialová kniha "Moje počítání 5"-str.1,2 (vyzvedněte ve vestibulu školy, je opatřena vašim jménem)

Čtení/psaní - pokračovat v písance-2 stránky, číst cokoli(čítanka,

                     vlastní kniha, časopisy...)

Prvouka - PS str.6 Chráníme si zdraví

 

3. ročník:

Český jazyk - PS velký str.8,9,10 (vyjmen.slova po S, slovesa)

                      malý zelený PS str.34,35,36-vyjmen.slova po S

Matematika -PL nakopírované - vysvětlení dělení se zbytkem

                   učebn.str.8,9-tyto strany jsem také nakopírovala,můžete

                   cvičení doplňovat do listů

                   PL nakopírovaný- opak. geometrie (všechny PL

                   vyzvedněte ve vestibulu školy, jsou opatřeny jmény)

Čtení/psaní - písanka str.15,16 čtěte cokoli(čítanku,vlastní knihu..)

Prvouka - učebn.str.14,15,16-nastudovat znaky života živočichů

                PS str. 11,12

Anglický jazyk - nakopírované prac.listy-barvy,čísla-rozvoj SZ(vyzvedněte ve vestibulu školy, jsou opatřeny vašim jménem)

                 - v případě vašeho zájmu můžete naposlouchat angličtinu

                   z YOU TUBE: Baby English-Angličtina pro děti 1/104,

                   2/104,3/104,4/104....

                                       Naučná videa pro děti-Zvířátka anglicky

 

4. ročník:

Český jazyk - učebnice str.94/cv.6a,b - napsat do školního sešitu

                   - fialový sešit do str. 41,42 - procvičování

Ve vestibulu školy jsou okopírované pracovní listy z čj (jméno žáka a ročník)Tyto listy slouží k procvičování učiva-koncovky podst.jm.a jejich vyplňování je dobrovolné!!!Záleží na dětech, který úkol si na listu vyberou.Příští týden nebudu z českého jazyka dávat nic nového, a proto si práci rozložte i na další týden.

Matematika - geometrie - učebnice str.50/5 - jen narýsovat pomocí pravítka a kružítka dané trojúhelníky do velkého sešitu geometrie a označit vrcholy

                     - učebn. str. 53/celá      

Vlastivěda - učeb. str. 14 -18 přečíst

                 - PL str.11/1,3,4,

                 - PL str.12/cv.1

Čtení - číst cokoli ( čítanka, vlastní kniha, časopisy...)

Anglický jazyk - učebn.str.47,49 lekce 11 Parts of the body

                         PS str.49/4,5, str.50/6,7

                         PL nakopírované-rozvoj vaší SZ-BODY(vyzvedněte

                         ve vestibulu školy)

                      - v případě vašeho zájmu zhlédněte na YOU TUBE

                        Výukové video pro 4.třídu-Lidské tělo/Human Body

 

5. ročník:

Český jazyk -PL nakopírované-vysvětlení a cvič. na příd.jm.tvrdá

                    (vyzvedněte ve vestibulu školy,jsou opatřeny jmény)

                    malý oranž.PS str.40,41(můžete zkontrolovat v klíči

                    str.65)

Matematika -PS velký str.40,42 celé

                    učebn. mat.str.32,33- zopakujte a nastudujte desetinná

                    čísla - ústně

                    učebn.str.33/9,10,11 -písemně do škol.seš.

                    PL nakopírovaný-procvič.deset.čísel (ve vestibulu školy)

Čtení - číst cokoli (čítanka, vlastní kniha, časopisy...)

Anglický jazyk - nakopírované prac.listy(1.PL - vysvětlení lekce9, ostatní PL rozvoj vaší slovní zásoby- VEGETABLES,HOW ARE YOU? - vyzvedněte ve vestibulu školy, jsou opatřeny vašim jménem)

             - v případě vašeho zájmu můžete naposlouchat angličtinu na

               YOU TUBE: Kurz angličtiny pro samouky:Lekce1,Lekce2,..

Vlastivěda - opakování PL str.23/1-3P3150435.JPG

 

15.3. 2016 připravujeme JARNÍ DÍLNU PRO RODIČE A DĚTI. Společně si vyrobíme jarní dekorace

30. 11. Ondřej

Zítra: Iva

Počasí


www.e-pocasi.cz

Návštěvnost stránek

029130
zsmsvlkanec_footer.png