Aktuality ze ZŠ a MŠ


Mimořádné Info Covid

Na základě mimořádného opatření MŠMT a MŽ ČR ze dne 12.10.2020 se s účinností ode dne 14. října 2020 zakazuje do odvolání osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID - 19.

Od středy 14. 10. 2020 až do odvolání je Základní škola a školní družina ve Vlkanči uzavřena.

 

Komunikace se školou

Na tefonních číslech 608 329 388, 327 391 110 nebo emailu zs.vlkanec @seznam.cz je zajištěna komunikace se školou. Žádáme rodiče, aby sledovali informace na webových stránkách školy http://www.vlkanec.cz/skola_vlkanec/ záložka:Aktuality ze ZŠ a MŠ.

Distanční výuka se žáky

Od pondělí 19. 10. 2020 na webových stránkách školy(adresa výše) v záložce Aktuality ze ZŠ a MŠ (klik na článek Domácí příprava) budeme umisťovat procvičování a opakování pro žáky od učitelů. Učební materiál, pracovní sešity a nové díly učebnic budou dle potřeby ve vestibulu školy, budou označeny jmény žáků. Můžete si vyzvednout kdykoli (vestibul i vchod na zahrádku se nezamykají.

Pro zrušení opatření o uzavření škol sledujte sdělovací prostředky a internet, aktuální zprávy vám přineseme i zde.

čen 02

Procvičování na domácí výuku 2. 6. - 4. 6. 2020

Úkoly na domácí výuku 2. 6. - 4. 6. 2020

1.ročník

Čtení - slabikář str. 107, PS 21/1-4

                       str. 108, PS 22/ 1-4

Pracovní listy k procvičování ve vestibulu školy!!

Psaní - písanka str. 9 přepis vět

          - nácvik D,E do velkého zeleného sešitu

          -  písanka str.10,11

Matematika - Moje počítání str.10/1-3

                  PS 16/1-6, PS 17/1-7, zelené rámečky do školního sešitu

                  -  některé příklady znázornit do sešitu

Prvouka - Řemesla - str. 11 - vyprávět o obrázcích Co kdo dělá?

               - vytrhnout z přílohy slova a skládat věty o řemeslech,      věty nalepit do pracovního sešitu a na volný list papíru

4.ročník

Český jazyk - PS 30,31 / celé

                        PS 32/7-8

Matematika - PS 12/celá, PS 13/celá

Přírodověda - PL 11/celá

                      PL 12/celá

Angličtina - pracovní listy a slovní zásoba k lekci 12,13

                   ve vestibulu školy!!

                 - učebnice str.54 - přečíst píseň a přeložit do sešitu

        - napsat 10 vět, co je ve třídě nebo doma

Začít vždy slovy: There's a ...... Tady je .....

                         There're ......  Tady jsou ......

                 - učebnice str.57 HOW MANY  [ HAU MENY ] KOLIK

                 - slovní zásobu si nalep do sešitku 12,13

                 - PS 57- čist, překládat a počítat (číslovky písemně)

          - okopírovaný PL - doplň odpovědi na otázky(PL ve vestibulu)                                                                     

 

             2. ročník (3. 6. - 10. 6.2020)

Český jazyk - učebnice ústně do stzr.96

                 - písemně do sešitu str.96/2

                - PS do str.18

                - pravopisné pětiminutovky str.21,22

Matematika - cvičení do str.19

                 - Moje počítání str.24,25

Prvouka - str.17,18

            - okopírované pracovní listy k vyzvednutí ve vestibulu školy

 


kvě 29

Procvičování na domácí výuku 27.5. - 1. 6. 2020

Úkoly na domácí výuku 27. 5. - 1. 6. 2020

 

1.ročník

Čtení - opakování a procvičování textů

         - slabikář str.66-67 - procvičování čtení slov, slabiky bě,pě,vě,mě,atd.

Psaní - nácvik C,Č - nejprve ve velké zelené písance

          - oranžová písanka str.6-8

Matematika - Moje počítání - str. 4 - 9

              - procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

              - pamětné počítání, hra na obchod - papírové peníze

4.ročník

Český jazyk- pravopisné pětiminutovky str.45

                   - velký PS str.27/celá

                   - učebnice str.108 - skloňování vzoru stroj

                   - PS str.28/1,2, PS str 29/celá

Matematika - učebnice str.9/16,17,18 - zápis,příklady,odpověď

                                   str.9/19 - dělení se zbytkem

Vlastivěda - učebnice str.48-50 přečíst, PL 26,27/celé

 

 


kvě 26

Procvičování na domácí výuku 25.5. - 26. 5. 2020

Procvičování na domácí výuku 25. 5. - 26. 5. 2020

1.ročník

Čtení - opakování a procvičování čtení

             slabikář str.63 - 65

             skládání slov a jejich četba

Psaní - nácvik psaní velkého L - zelená písanka

             písanka oranž. str.5/celá

Matematika - Moje počítání (sešit k vyzvednutí ve vestibulu školy)

                     str. 1 - 3/celé

              procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 20 bez přechodu

Prvouka - Cestička do školy - Výsledky lidské práce

              str. 10/1 - ústně,vybarvit obrázek, cv.2 - nakresli do rámečku

 2.ročník

Český jazyk - učebnice str.88,89,90 (ústně)

                  Do sešitu opsat a doplnit str.90/2

                  PS - str.14/ skupiny bě,pě,vě, str.15

Pracovní listy k procvičování jsou k vyzvednutí ve vestibulu školy.

Matematika - procvičování sčítání a odčítání

                     str.14,15,16  Násobení dvěma

                     Moje počítání str.22

Čtení a psaní - čteme z dětských časopisů a z vlastní knihovničky

                      - psaní - str.15,16

Prvouka - str.15

 

4. ročník

Český jazyk - pravopisné pětiminutovky - fial.sešit - str.43,44

                      velký PS str.26/celá

                      učebnice str.107/10 - ústně

Čtení - čítanka str.90 - Pohádka o jaguárovi

            PS úkoly k textu str.41/3,4,6

Matematika - učebnice str.4/10-ústně,11 do sešitu

                                   str.5/13,15, str.8/8,10,11,12

Přírodověda - PL str 9/5, str.10/7, str.11/10,11

Anglický jazyk - učebnice str.52/ přečíst příběh a písemně do sešitu přeložit

                        - PS str.52/ celé doplnit


kvě 20

Rozvrh hodin od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Vyučování pro všechny ročníky začíná v 7:30 hod.

1. ročník - každý den do 11:10 hod.

2. ročník - každý den do 11:10 hod.

3. ročník - PO, ÚT do 12:05 hod.

                 ST, ČT, PÁ do 11:10 hod.

4. ročník - PO, ÚT, ST, ČT  do 12:05 hod.

                 PÁ do 11:10 hod.

5. ročník - PO, ÚT, ST, ČT do 12:05 hod.

                 PÁ do 11:10 hod.

V době mimořádných opatření se nebude vyučovat tělesná výchova a nebudou pracovat zájmové kroužky ani Klub zábavné logiky a deskových her.

 

Žáci, kteří nebudou chodit na obědy, neprodleně po vyučování opustí budovu školy.

Přesun do školní jídelny:

2. ročník ve 12:15 hod.

3. a 5. ročník ve 12:30 hod.

1. a 4. ročník ve 12:45 hod.

 

Budova školy bude uzavřena ve 14 hodin, v tuto dobu všichni žáci  budovu opustí.


kvě 20

Informace k obnovení provozu ZŠ a MŠ Vlkaneč od 25.5.2020

Informace k obnovení provozu ZŠ Vlkaneč 25.5.2020.docx

Informace k obnovení provozu MŠ Vlkaneč 25.5.2020.docx

Tyto informace jsou kromě webových stránek vyvěšeny na budově ZŠ a MŠ a na nástěnce na návsi ve Vlkanči.


kvě 18

Procvičování na domácí výuku 18.5. - 22. 5. 2020

 Zdravíme všechny naše milé a pilné žáky!           Pro většinu z vás je to již poslední týden učení na dálku. Už se na vás všechny těšíme a vy jistě také. Vydržte ještě tento týden a v pondělí 25.5. nashledanou! Vaše paní učitelky.

Procvíčování na domácí výuku 18. 5. - 22. 5. 2020

1.ročník

Český jazyk - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!

                   - čtení se slabikami DI,TI,NI - slova slabikář str.66

                   - slabikář str.102-103, PS str 19/1-4

                   - čtení slov se slabikami DĚ,TĚ,NĚ - slabikář str.66

                   - slabikář str 104-105, PS str 20/1,2,4,3-ústně

  Okopírovaný list (dobrovolný) je určen k procvičování písmen CH, F!!

Psaní - písanka str.2, str.3, str.4

         - nácvik písmen P,T, nejprve ve velké zelené písance

Matematika - sčítání typu 12+8, znázorňovat - peníze, počitadlo

                  - PS str.15/1-6, 7- opsat do sešitu

     Procvičovat sčítání do 20 bez přechodu ústně - typu 13+4,15+5!!

Prvouka - Lidské tělo str. 9/6-8

 

2. ročník:

Český jazyk - PS velký str.13/4,5,6

                      PS malý "Pravopisné pětiminutovky" - str. 19, 20

Matematika - PL nakopírované (vestibul) - opak. a procvič. učiva, u slovních úloh napište číslo sl. úlohy, příklad a odpověď

                        ( násobilku začneme ve škole)

Čtení/psaní - 1 stránku v písance, číst cokoli, ale KAŽDÝ DEN

Prvouka - str.14/ celá

 

3. ročník:

Český jazyk - malý zelený PS str. 40, 41, 42 - opak. vyjmen. slov po V

               3 PL nakopírované dobrovolné - rébusy - vyjmen. slova po V

Matematika - PS velký str. 19 - test, str. 20 - test z geometrie

                 ( novou látkou se budeme zabývat už společně ve škole)

Anglický jazyk - tento týden pouze opakování - namaluj do škol. seš. obličej maminky (nebo babičky) a obličej tatínka (dědečka) a popiš je (např. He has got... She has got...)

Čtení - čtěte cokoli - hlasité i tiché čtení s porozuměním, písanku si necháme až do školy

Prvouka - vše jsme dostatečně procvičili, pokračovat budeme společně ve škole

 

4. ročník:

Český jazyk - skloňování - vzor MUŽ

                    - nejdříve v učebnici str.104/1,2-ústně

                    - vzor muž je vzor měkký - koncovky vždy -i                                       ( uč.str.105-růžová tabulka)

                   - PS str.24/1,2 , PS str.25/3-5

        Okopírovaný list je dobrovolný k procvičování!

Matematika - učebnice 3.díl str.5/19-písemné dělení se zkouškou

                   - učebnice str.7/1,2,3,6

                    PS 11/1-7

Přírodověda - PL7/16, PL8/1,2,3

Vlastivěda - učebnice str.43-44, PL23/1-4

                 - učebnice str. 45-46, PL24/1

Anglický jazyk - 4 PL nakopírované (slovesa have got - has got, to be                        -  negativ, there is - there are)

 

5. ročník:

Český jazyk - malý PS str. 47, 48, 49 - opak. příd. jmen

                       (kontrola v klíči)

                        (pokračovat budeme společně ve škole)

Matematika - opakování učiva - do škol.seš.učebn.str. 52/4,7,

                        str. 53/11,12,13,14,15

                        str. 55/10,11,12

Anglický jazyk - YOUTUBE: 32 výukové video -  Dům a  domácnost    /House and Household

                          PL nakopírované - předložky, slovesa to be - negativ

                          (s výukou budeme pokračovat společně ve škole)

Přírodověda - s výukou budeme pokračovat společně ve škole

Vlastivěda - učebnice str.18-19, PL 12/1,2

                   - učebnice str.20-21, PL 13/1

 

 

 


kvě 13

Otevření MŠ a ZŠ v pondělí 25.5.2020

Oznámujeme dětem, žákům a zákonným zástupcům, že       MŠ i ZŠ se otevřou pro děti i žáky v pondělí 25.5.2020. Termín otevření MŠ dne 18.5. se pro malý zájem rodičů zamítl.(přihlásilo se 5 dětí). V příštím týdnu se na stránkách školy dozvíte organizační opatření, která se budou týkat      znovuotevření MŠ i ZŠ.

Na všechny děti i žáky se těší  paní učitelky a vaši kamarádi.


kvě 11

Procvičování na domácí výuku 11.5. - 15. 5. 2020

Procvičování na domácí výuku 11.5. - 15.5. 2020

1 .ročník

Čtení - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!!!

           - slab. str. 64 - písmeno F - slova k procvičování

          - slab. str. 98 - Telefon PS 16/1-4

          - slab. str. 64 - písmeno CH - slova k procvičování

          - slab. str. 99 - PS 17/1,2,   3 a 4 - ústně

         - slab.str.100-101 , PS 18/1-3,4-ústně

Vytrhnout písmena F,G - skládat slova

Okopírovaný list je dobrovolný!!!

Psaní - žlutá písanka str. 31-32 - přepis slov a všt

           - nová písanka 3.díl(oranžová) - str.5 - U - nejprve procvičit ve velké zelené písance

Matematika - sčítání do 20 bez přechodu desítky

              - sčítání - rozklad 12+3= 10+2+3=nejprve 2+3,pak přičíst 10

                   - PS 13/1-3, 4-opsat do sešitu

                   - PS 14/1,3,4,5,6,8, 2 - do sešitu opsat

Prvouka - Lidské tělo str.8/1-3

 

2. ročník:

Český jazyk - učebn. str.86,87 - ústně (slabiky TĚ, NĚ)

                      učebn. str.86/2,3,4 - písemně do šk. seš., str.87/2,4 - písemně do šk.seš.

                        PS velký str.12/1,2,3

Matematika - fial. kniha "Moje počítání 5" - str.21

                        PL nakopírovaný (ve vestibulu)-slovní úlohy - do sešitu napište číslo slovní

                        úlohy, vymysli příklad a odpověď

Čtení/psaní - pokračujte 1 stránku v písance, číst cokoli KAŽDÝ DEN

Prvouka - PS str.13

 

3. ročník:

Český jazyk - PS velký str. 16,17,19celé - vyjm. slova po V

                        PS malý zelený str.38,39 (můžete zkontrolovat v klíči str.55)

Matematika - PS velký str.16/7,8, str.17 celá, str.18/7 až 12 (opak. a prohlub. učiva)

Čtení/psaní - písanka str. 23, PL nakopírovaný - ČTENÁŘSKÁ KARTA (určitě jste v této době

                        přečetli alespoň 1 knížku, můžete vyplnit čtenářskou kartu)

Prvouka - 2 PL nakopírované - opak. učiva prvouky 3. roč. (dobrovolné)

Anglický jazyk - uč. str. 62 FACES ústně

                      PL nakop. - nová slovíčka + nové věty - ústně prostudujte

                      do škol. seš. nakresli svůj obličej a popiš (např. I´ve got a big mouth...)

                       PS str. 33 celá, 35 celá

Youtube: další Cotyho video

                 29 výukové video - Ve městě/In my town

4. ročník:

Český jazyk - uč.str 102/7-9 - ústně si odůvodnit

                          PS 23/5

                          PS 23/6 - podst.jm. typu LES, PARK, BŘEH mají v 6.p.č.mn. koncovku -ích (lesích,parcích,březích)

                         Okopírovaný list k procvičování koncovky podst.jm.!!!

Matematika - počítáme do milionu

                  - učebnice 3.díl(ve vestibulu) str.3 - růžová tabulka ústně

                  - uč.str.3/cv.3 - písemně do sešitu

                  - uč.str.4/ cv.4,6,7,8 - písemně do sešitu

                    Okopírovaný list k procvičování !!!

Přírodověda - PL 4/ celá

                      PL 6/ 13,14,15

Vlastivěda - uč.str.40 - 42

                   PL 22/1-3

Anglický jazyk - učebn. str. 55 - Our pets - přečti a do škol. seš. přelož

                         učebn. str. 56 - opiš otázky 1 - 9 a odpověz na ně do škol. seš.

 

5. ročník:

Český jazyk - 3 PL nakop.(vysvětlení vzoru OTCŮV + doplň. koncovek)

                       PS velký str. 23/3

                       PS oranžový str.46 (můžete zkontrolovat v klíči str.66)

Matematika - učebn. str.49/6,11,12,14 - písemně do škol. seš.

                       PL nakopírované - je to stránka z učebn., ale vše můžete vypracovat do listu (odčítání deset. čísel)

                        učebn. str.51/6,8,13,14,15,16 - pís. do škol. seš.

Anglický jazyk - učebn. str.47/52 - přečtěte si denní režim - přeložte do šk. seš.

                       - opište otázky a odpovězte na ně do šk. seš.

                         učebn. str. 49 - přečtěte si Kateś day - Lucyś day - přelož do šk.seš.

                          PL nakopír. (nová slovíčka + příslovce četnosti)

Přírodověda - Proč se střídají roční období 2 PL teorie, 1 PL na doplnění

Vlastivěda - učebnice str.14, PL 9/1,2

                   učebnice str.16-17, PL 11/1

 

INFORMACE - ZÁJMOVÉ KROUŽKY!!!

Zájmové kroužky na škole nejsou povoleny. Pokud budete mít zájem o vrácení poměrné části

účastnického poplatku, podívejte se na www.ddmcaslav.cz - v liště opatření, vyplňte žádost o vrácení poplatku (do 12.6.2020)


kvě 05

Otevření MŠ a ZŠ v mimořádných opatřeních COVID-19

Ředitelka ZŠ a MŠ zjišťuje zájem rodičů o termín otevření MŠ, a to   18. 5. nebo 25. 5. 2020. Zároveň počet žáků, kteří nastoupí do ZŠ    25. 5. 2020 (docházka je dobrovolná). Veškeré informace o znovuotevření škol a čestné prohlášení obdrží zákonní zástupci dětí MŠ i žáků ZŠ v těchto dnech do svých schránek domů.Zákonní zástupci sdělí na uvedené kontakty zájem o předškolní a školní výuku nejpozději do 13. 5. 2020.

Všem rodičům je doporučeno prostudování manuálu pro MŠ a ZŠ na stránkách ministerstva školství.Věnujte pozornost především, zda vaše dítě patří nebo nepatří do rizikové skupiny.

http://msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-ss/

Další informace sdělíme později, a proto sledujte naše stránky (Aktuality ze ZŠ a MŠ).


kvě 04

Procvičování na domácí výuku 4. 5. - 7. 5. 2020

1.ročník:

Čtení - HLASITÉ ČTENÍ DENNĚ!!

           - slabikář str.96/říkanky číst a zkus se některou naučit zpaměti

           - písmeno G - procvičování slov slabikář str.63 )červený roh)

          - slabikář str.97 - Lucie má dogu PS str.15/1-4

Vytrhnout písmeno G - skládat a číst s ním slova

Okopírované listy jsou dobrovolné ve vestibulu školy

Psaní -  žlutá písanka str.29-opis vět

                                 str.30-nácvik S,Š -nejprve ve velké zelené písance

Matematika - PS str.12/1,2,3,5,

                        PS str.12/4 a 6 opsat do malých sešitů

Okopírovaný list na procvičování je dobrovolný ve vestibulu školy

Prvouka - Výživa str.7/3 - doplň slova tiskacím písmem, můžeš použít nabídku slov

 

2. ročník:

Český jazyk - SLABIKY DĚ, TĚ, NĚ: učebn. str.84, 85 - ústně

                        učebn. str.84/3, 85/2 - písemně do škol.seš.

                        PL nakopírovaný (ve vestibulu) - vysvětlení citově zabarvených slov

Matematika - fial. kniha "Moje počítání 5" - str.16,17,18,19,20- opak. numerace do 100

                        (udělejte cvičení, která zvládnete)

Čtení/psaní - v písance pokračujte 1 stránku, čtěte každý den !!!!!

Prvouka - dobrovolný rébus

              PS str.11-12

 

3. ročník:

Český jazyk - PL nakopírované (ve vestibulu) - opak. a hraní s vyjm. slovy po V

                      PL nakopírovaný - vysvětlení předpon vy/vý

                      PL (už máte u sebe) str. 58 - výheň, předp. vy/vý

                      učebn. str. 109 - ústně nastudovat (výheň, předp. vy/vý)

                      PS velký str. 14, 15 - celé

Matematika - opak. učiva PS str. 13-celá, str.15-celá, str.14/7,8,9,10

Prvouka - PL nakopírované (dobrovolné) - opak. učiva 3. třídy

                  poslední téma - ČLOVĚK - si necháme do školy

Čtení/psaní - písanka str. 22, číst cokoli - každý den !!!

Anglický jazyk - 4 PL nakopírované (ve vestibulu) - rozvoj vaší slovní zásoby

 

4. ročník:

Český jazyk - skloňování podle vzoru HRAD - podstatná jména rodu mužského neživotného v 1.p. zakončena na souhlásku a ve 2.p. -u, -a (les,bez lesa)

                    - učebnice str.100/cv.1,2 - ústně

                                    str.101- růžová tabulka k zapamatování

                   - PS str.21/1,2

                   - PS str.22/4

Okopírovaný list na procvičování je dobrovolný ve vestibulu školy

Matematika - učebnice str.43 - rýsujeme obdélník a čtverec

                     - narýsuj do velkého sešitu cv. 1-4

POZOR  na kolmé strany-rýsuj podle pravítka s ryskou!!!

Okopírovaný list je z učebnice 2.díl str.43

Přírodověda - PL str.2/celá , PL str.3/celá

Vlastivěda - Husitské války - učebnice str. 34-39 - přečíst

                 - PL str.20/1,3,4,5

                 - PL str.21/1,2

Anglický jazyk - PS str. 53/5,6 (Is there..., Are there...)

                         PS str.54 - doplňování vět

                         PS str. 55 (malování), str. 56 (doplň text o svém mazlíčkovi)

                         3 PL nakopírované (ve vestibulu) - procvič. There is, there are - dobrovolné

5. ročník :

Český jazyk - PS velký str.21 - souhrnné opakování

                      PL nakopírovaný - vysvětlení příd. jmen přivlastň.(pouze vzor MATČIN)

                     PS velký str.22/1,2 - vzor matčin

Matematika - PL nakopírované (jsou to stránky z učebn., můžete cvičení doplňovat

                     do listů, cvičení, která nepůjdou, piš do škol.seš. str.45/15,16,17

Anglický jazyk - 3 PL nakopírované(ve vestibulu)- doplň. správného slovesného tvaru,

                          sloveso být, denní režim

          Youtube: 25 výukové video- Každodenní činnosti/Daily Routines

          (Coty vám představí Denní režim - přít. čas prostý a příslovce

                            četnosti - sometimes, never...)

Přírodověda - Proč se střídá den a noc - 2PL teorie, 2PL na doplnění (ve vestibulu)

Vlastivěda - učebn. str.12-13, PS str. 8/1-3

 

 

                     P3150435.JPG

 

15.3. 2016 připravujeme JARNÍ DÍLNU PRO RODIČE A DĚTI. Společně si vyrobíme jarní dekorace

30. 11. Ondřej

Zítra: Iva

Počasí


www.e-pocasi.cz

Návštěvnost stránek

029130
zsmsvlkanec_footer.png