Aktuality ze ZŠ a MŠ


Mimořádné Info Covid

Na základě mimořádného opatření MZ ČR ze dne 10. 3 .2020 se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje do odvolání osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID - 19.

Od 11.3.2020 až do odvolání je Základní škola a školní družina ve Vlkanči uzavřena.

Mateřská škola a školní jídelna je od 16. 3. 2020 uzavřena.

Ošetřovné - potvrzení ZMĚNA!!!!!

Rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ do věku 10 let mají nárok na ošetřovné, potvrzení o ošetřování bude vydávat škola.Vyzvednout potvrzený tiskopis na ošetřovné si můžete ve dnech: pondělí,středa,pátek od 7.00 - 11.00 v budově základní školy nebo po telefonické domluvě

tel.č.: 608 329 388, 327 391 110.

Komunikace se školou

Na tefonních číslech 608 329 388, 327 391 110 nebo emailu zs.vlkanec @seznam.cz je zajištěna komunikace se školou. Žádáme rodiče, aby sledovali informace na webových stránkách školy http://www.vlkanec.cz/skola_vlkanec/ záložka:Aktuality ze ZŠ a MŠ. Na nástěnce OÚ a na hlavních dveřích - vchod do budovy školy vám budeme poskytovat další doplňující informace.

Opakování se žáky

Od pondělí 16. 3. 2020 na webových stránkách školy(adresa výše) v záložce Aktuality ze ZŠ a MŠ (klik na článek Procvičování na domácí výuku) budeme umisťovat procvičování a opakování pro žáky od učitelů. Učební materiál, pracovní sešity a nové díly učebnic jsou ve vestibulu školy, jsou označeny jmény žáků. Můžete si vyzvednout kdykoli (vestibul i vchod na zahrádku se nezamykají.Úkoly budou také vyvěšeny na nástěnce u autobusové zastávky na návsi ve Vlkanči. Pokud uloženou práci se svým dítětem nezvládnete - nevadí, učitelé se budou k jednotlivým tématům se žáky po návratu do školy vracet. Chápeme, že musíte zajistit rodinu a ještě vypracovávat úkoly s dětmi, bude náročné, ale kdo chce, má možnost, záleží také na věku a samostatnosti žáků.

Pro zrušení opatření o uzavření škol sledujte sdělovací prostředky a internet, aktuální zprávy vám přineseme i zde.

říj 21

Přerušení provozu MŠ

V době od 26. 10. - 30. 10. 2020 bude provoz v MŠ z rozhodnutí zřizovatele přerušen.

Důvod: zhoršení epidemiologické situace a malý počet přihlášených dětí


říj 19

Domácí příprava 19. 10. - 23.10. 2020

Milí žáci, zasíláme úkoly na tento týden - PL budou ve vestibulu školy. Vypracované úkoly přineste nejpozději v pondělí 26.10.2020 (opět do vestibulu školy). Příští týden jsou prázdniny    ( 26.10. - 30.10.) - úkoly už nebudou. V tomto týdnu jsme se vždy připravovali na "Halloween", a proto si můžete přinést svoji vydlabanou dýni na zahradu před školu.Přejeme vám všem hezké dny!!

 1. ročník: Denně číst písmena - samohlásky krátké a dlouhé!!! Všechny úkoly již dostali!!!

  2. ročník: Český jazyk - PS str.11/cv.1 - opsat zbývající dva úryvky a doplň obrázky

                                      - PS str. 12/cv.3 - opište věty a doplňte znaménko za větou. Do závorky za větu vyznačte druh věty písmenem ( O- oznamovací, T- tázací, R -rozkazovací ,P- přací)

                 Čtení - denně číst nahlas z čítanky nebo ze své oblíbené knihy                

Psaní - úkoly mají zadané

       Matematika - úkoly mají zadané v pracovních listech

 

3. ročník: Český jazyk - PS velký str. 18, 19 (opak. párových souhl.)

                                          PS malý zelený str.10,11,12,13 (opak. párových souhl.)

 Matematika - velká str. 23, 24 (opak. násobilek)

                                                     str. 25 celá (násobení 9)

                                  - Počítáme zpaměti 4 - str. 4 (opak. násobilek)

              - Moje počítání 6 - str. 19/1, 2, 3

              Čtení - "Hurá budou knedlíky" - v PS vypracujte úkoly k tomuto článku 

               - čtěte KAŽDÝ DEN!!!!!  Psaní - písanka str. 8

         Anglický jazyk - 3 PL opakování barev (ve vestibulu)

                                           - opakování slovní zásoby ze sešitu (ústní i písemná forma)

 

4. ročník: Anglický jazyk - učeb. str. 22 (opak.slovní zásoby ústní i písemnou formou)

                 - slovíčka ze 3. 4. lekce

                                          - učebn. str.18 (napsat do škol.seš. vše, co vidíš na obrázku

                                      (a ruler, an orange.....)

                                      PS str. 19/1, 2 (zájmena he, she)

  Český jazyk - PS str.22/cv.1 - celé dle zadání

                                                       cv. 2 - celé dle zadání

                                       PS str.23/cv.3 - pokud nemáš pravidla českého pravopisu - pracuj s učebnicí

                                      PS str.23/ cv. 4, 5, 6 - pracuj dle zadání Matematika-  učebnice str. 19/10,11,13,14

                                             str. 20/ 21,22,24,30,31,32

Čtení - vlastní oblíbená četba

 

 

5. ročník: Český jazyk - malý oranž. PS str. 6, 7, 8 (nápověda str.58, klíč str. 59,60)

                                       - velký PS str.14/cv. 6,7(opakování učiva)

                                       - malý oranž. PS str. 13, 14, 15 (opak. vyjmen. slov)

                                       - 2 PL dobrovolné (ve vestibulu - rébusy na vyjmen. slova)

                                       - čtení - čítanka str.17 "Tvůrci ohně"- úkoly v PS

                  Matematika - učeb.str. 25 (podívejte se na vlastnosti násobení - ústně)

                                        - učeb.str. 25/6 - písemně do škol.seš.

                                        - PS str. 34, 36 - celé

                                        - PL nakopírovaný (logické úlohy, řady, geometr.úlohy...) - vypracovat

                                          do škol. seš. nebo do geometr. seš.

                 Anglický jazyk - PS str. 18,str.75 (množství a obaly - dokreslete a doplňte)

                                          - 3 PL(přítomný čas průběhový - 2PL teorie, 1PL doplnit)

 

 


říj 16

Domácí příprava

Všechny zadané úkoly přinesou žáci najednou až 26.10.2020 ke kontrole do vestibulu školy. Úkoly na týden od 19. - 23.10. budou na webu školy a pracovní listy ve vestibulu školy. Žáci 1.ročníku již všechny úkoly dostali do 23.10.


říj 13

Uzavření základní školy a školní družiny

Dle nařízení Vlády ČR jsou od středy 14. 10. 2020 základní školy a školní družiny uzavřeny z důvodu šíření COVID-19.

V době od 14.10. do 23.10. 2020 bude v ZŠ probíhat distanční výuka.

Od 26.10. do 30.10. 2020 budou podzimní prázdniny.

Žáci v úterý 13.10. dostali úkoly do pátku 16.10.                             V pondělí 19.10. budou úkoly na webu školy v záložce Aktuality ze ZŠ a MŠ.

Od středy 14.10. mají žáci do konce října odhlášeny obědy.

Mateřská škola zůstává otevřena   od 6.30 do 16.00. Pokud ZZ budou odhlašet své dítě z MŠ, musí učinit včas!!(dopoledne do 11.00 hod. den předem).      Provoz ŠJ bude omezen(vaří se méně obědů). Pokud budete odhlašet své dítě z MŠ na podzimní prázdniny ( 26. - 30.10.), je nutné odhlásit ho do úterý 20.10. 2020


zář 09

Od 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky

Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov od 10. 9. 2020

Žádáme rodiče, aby do budovy MŠ vstupovali pouze s rouškou.

Děti MŠ a žáci ZŠ roušku uvnitř budov nosit nemusí, ale musí ji mít u sebe, aby ji mohli podle potřeby kdykoli použít.


srp 28
srp 28

Zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 dne 1.9.2020               v  8 hod.v budově ZŠ. Žáci 1.ročníku si vezmou školní tašky.          Od 2.9. bude zahájeno vyučování od 7.30 hod.

Zahájení školního roku v MŠ dne 1.9.2020 od 6.30 do 16.00 hod.

ZZ nově zapsaných dětí MŠ přinesou první den nástupu vyplněný a potvrzený evidenční list dítěte,který obdrželi při zápisu do MŠ.

Všechny podrobnější informace o organizaci školního roku 2020/21 vzhledem ke COVID - 19, naleznete na vývěsce ZŠ na návsi, na dveřích budov ZŠ a MŠ, na webových stránkách školy (viz níže)


čen 23

Procvičování na domácí výuku 22. 6. - 29. 6. 2020

Úkoly na domácí výuku 22. 6. - 29. 6. 2020

1.ročník

Čtení - dokončit slabikář a úkoly v PS

Psaní - dopsat písanky

Matematika - dokončit velký PS

                   - Moje matematika na str.19 - zbývající probereme ve 2.ročníku - schovat sešit

Prvouka - dokončit PS

Přinést do pátku 26.6. sešity s úkoly ke kontrole do vestibulu školy!!!

 

4.ročník

Český jazyk - PS na str. 48 - schovat PS do 5.roč.

                   - pravopisné pětiminutovky dokončit

Matematika - zlomky - nový PS se zlomky(ve vestibulu školy) - cvičení na str. 1 - 7,  sešit schovat do 5.roč.

                    - velký PS na str.23

                    - úkoly v učebnici - ústně vybrat

Vlastivěda - dokončit úkoly v PL

Přírodověda - vybrat si úkoly v PL, které zvládnete

Angličtina - dokončit úkoly v PS

 

Přinést do pátku 26.6. sešity s úkoly ke kontrole do vestibulu školy!!!!

 


čen 22

Zakončení školního roku 2019/2020

Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020 se uskuteční v úterý        30. 6. 2020 v 8.00 v budově ZŠ  předáním vysvědčení žákům školy. Pro vysvědčení mohou přijít všichni žáci i ti, kteří se výuky ve škole neúčastnili, a právě ti přinesou od zákonných zástupců podepsané čestné prohlášení ( tiskopisy ve vestibulu školy).

V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy.


čen 17

Přerušení provozu MŠ

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem oznamuje zákonným zástupcům :

O hlavních prázdninách bude provoz mateřské školy přerušen v době od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020.

Z důvodů nutných oprav sociálního zařízení a školní kuchyně.P3150435.JPG

 

15.3. 2016 připravujeme JARNÍ DÍLNU PRO RODIČE A DĚTI. Společně si vyrobíme jarní dekorace

30. 10. Tadeáš

Zítra: Štěpánka

Počasí


www.e-pocasi.cz

Návštěvnost stránek

028757
zsmsvlkanec_footer.png