MŠ 2020 / 2021

  

 Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 

  • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,děti s OŠD
  • děti, které dosáhnou tří let věku do 31.8. daného kalendářního roku
  • trvalé bydliště v obci Vlkaneč,Kozohlody,Přibyslavice

 

Doplňující kritéria 

  • děti rodiče samoživitele
  • dítě, které má v MŠ již sourozence

 

 

 POZOR  ZMĚNA !

Od 10.9.2020 platí, že doprovod dítěte je povinen mít zakrytá ústa a nos po celou dobu v MŠ, kde se združuje jen nezbytně nutnou dobu.

 

Změna od 1.10.2020 - v době od 12.10 hod. do 12.25 hod. má zákonný zástupce povolený vstup  (s rouškou) do budovy MŠ.Budovu musí opustit nejpozději ve 12.25 hod.,kdy přicházejí děti ze ZŠ na oběd.

                  

 

 

 

 

Informace k začátku školního roku MŠ 2020 / 2021

 

 

                          INFORMACE PRO RODIČE

Zahajovací schůzka rodičů se v letošním roce konat nebude (z důvodu bezpečnosti - zákaz vstupu cizích osob ...do budovy MŠ - Covid 19 ).

Informace týkající se provozu a dění v MŠ budou umístěny na informačních nástěnkách a web. stránkách ( v nutných případech po tel. domluvě je možnost konzultační schůzky ).

Možnost přihlášení na plavecký výcvik: 8.10.2020 - 12.11.2020

(čtvrtek 5 x 2 h) - prosíme rodiče, aby pečlivě zvážili umístění dítěte

( doba trvání kurzu je 2 hodiny ).

Evidenční listy : nahlásit změny - tel. čísla,adresa,emaily

Divadla: z důvodu opatření nebudou

Kroužky v MŠ : informace budou zveřejněny během září - sledujte web. stránky MŠ , informační nástěnku.

Výtvarné potřeby budou zakoupeny MŠ na fakturu a následně rozpočítány ( počet dětí ).

 

Co děti potřebují do školky ?

- pohodlné oblečení do třídy: tričko,kalhoty (na gumu ),tepláky...

-přezuvky do třídy - pevné a bezpečné - ne pantofle !

-náhradní spodní prádlo a oblečení ( u malých dětí raději více)

-oblečení na pobyt venku - sportovní oblečení, obuv

-na odpolední odpočinek - pyžamo nebo noční košili

-holinky, pláštěnku (deštníky jsou z bezpečnostních důvodů zakázány )

-1x roušku ( v šatně v sáčku )

-plastovou lahev, kterou si bude denně nosit domů k dezinfekci

 

CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ

 

 -spolupracovat při oblékání

-najíst se lžící a pít z hrnku-vydržet při jídle sedět u stolu

-používat toaletu ( včas si říct )

-umět si říct co potřebuje

-umět si umýt ruce mýdlem a utřít do ručníku

-ujít určitou vzdálenost

-zvládat chůzi po schodech

-poznat si svoje oblečení

-do MŠ bez plen

 

Žádáme rodiče o dodržování následujících pravidel:

V případě, že dítě vykazuje znaky infekčního onemocnění - rýma,kašel, dušnost, průjem, zvýšená teplota,...- jej nesmí učitelka do školky přijmout a to ani v případě, že jde o alergickou reakci!

Opětovný návrat dítěte do školky je možný až s potvrzením od lékaře, že dítě není infekční a nevykazuje onemocnění rýma, kašel,...(pouze zdravé děti !) - v případě , že dítě trpí alergiemi, doporučujeme opatřit toto potvrzení předem.

 

 

LEDEN V  MŠ - INTEGROVANÝ BLOK : PANI ZIMA KRALUJE

Podtéma : Jede zima jede - znaky zimy,počasí v zimě,porovnání s ostatními ročními obdobími, zimní pranosticky, péče o zdraví v zimě

Zimní hry a sporty - druhy sportů, zimní oblečení, zimní výbava, hrajeme si se sněhem

Zvířata a ptáci v zimě - zvířátka v lese - jak se o ně staráme, krmení , úkryt , ptáci - tažní a stěhovavý

                  

                  

Dítě a jeho tělo - motivovaná chůze ve sněhu - dlouhé a krátké kroky lyžaře( chůze ve dřepu, sněhu...), sladit pohyb s hudbou, rychlá orientace v prostoru při běhu, vyhýbání, udržení rovnováhy , rozlišovací schopnosti chuti, hod obruče od prsou, pracovní listy - uvolňovací cviky, bezpečnostní návyky při stříhání, správný postup při práci s lepidlem, základy zdravého životního stylu ...

 

Dítě a jeho psychika - správně vyslovuje - ovládá dech, naučí se zpaměti krátké texty(básničky, písničky,pohádky...),popis podle obrázku, skutečnosti, sluchově rozlišuje začáteční slabiku, soustředí se na činnost a udrží pozornost, popis počasí - jevy a činnosti, rozvíjení souvislého vypravování metodou reprodukce, rozlišování geometrických tvarů, opak. matematických představ 1 - 6 ...

 

Dítě a ten druhý - co je kázeň , proč musíme dodržovat pravidla, co je sobeckost a bezohlednost, proč a jak pomáháme zvířátkům v zimě, proč se nekloužeme na chodníku a vozovce, co by se stalo , kdyby ..., Mohl by nám mráz ublížit? ...

 

Dítě a společnost - žertovné texty v písničkách , delší zpívaný text, vyjádření zážitků a  citových prožitků z pohádek, vyhledávání textů o zimě, poslech veršů - nácvik, kreslení tuší a dřívkem, spolupráce při skupinové kresbě, kresba na velký papír, spojování modelovaných koulí lepením , přimáčknutím, hry se sněhem a na sněhu...

 

Dítě a svět - opakování poznatků o zimě, o zvířátkách ( proč lidé vysekávají otvory do ledu na řekách, rybnících...),co umí mráz( význam mrazu pro uchování potravin), jak vypadá vločka ( Mají vločky stejný tvar ?), sladká a slaná voda - život v mořích a oceánech...

 

 

 

-

 AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021

 Pohádka  O Perníkové chaloupce a Boudo, budko se dětem vydařila a už nacvičují další.

 

 IMG_3798.JPG

IMG_3804.JPGIMG_3808.JPG IMG_3814.JPG 

 

Uspávání skřítků Podzimníčků

019.JPG

 

021.JPG

 Mikuláš , čert a anděl

IMG_3879.JPG

Zdobíme stromeček

IMG_3904.JPG

Vánoční besídka v MŠ

IMG_3955.JPG

 

 

           

 

          Kroužky         

KULIFERDA  - pro předškoláky-  vede Lucie Bernatová

BUMTARATA - pro děti 4 - 5 leté - vede Olga Jonášová

                   

 

          Projekty v MŠ

Naše MŠ je zapojena do celorepublikového projektu : 

Celé Česko čte dětem (děkujeme všem maminkám,

starším sourozencům..,kteří nám pomáhají tento 

projekt realizovat).

IMG_0891[1][1].JPGimage (5).jpg

Další projekt v MŠ : Strašilky - Pakobylky v MŠ

(společný chov a vše,co je s nimi spjaté)

 

Další projekt,který se připravuje: Hmyzí hotel a

škvoroviště 

 

 

Dny otevřených dveří - do odvolání zrušeno

 

 

ORGANIZACE DNE V MŠ

6.30 - 7.45 - " Vyberu si co mě baví " - scházení dětí,volný výběr z nabídky různých činností pro všechny děti

8.00 - 8.45 - didaktické cílené činnosti ve skupinách,individuálně, ranní cvičení ( relaxační cvičení ),indiv. přístup

8.45 - 9.05 - " Svačinka pro mlsné jazýčky " - jak o sebe pečujeme,hygiena , stolování

9.05 - 9.45 - " Objevujeme svět malými krůčky " - dopolední činnosti zahrnující všestranný rozvoj dítěte

9.45 - 11.45 - pobyt venku

11.45 - 12.10 - " Na čem si dnes pochutnáme ?" - hygiena, kultura stolování,oběd,

12.25 - 14.00 - " Odpočinek s pohádkou " - odpočinek na lůžku,stlaní postýlky,chvíle pro tvořivé činnosti starších dětí

14.00 - 14.45 - hry a zábavné činnosti,pobyt venku

14.45 - 15.05 - " Ještě jedna svačinka"

15.05 - 16.00 - " Hrajeme si s kamarády " - sezonní činnosti - zahrada, vztahy v kolektivu,odchod domů

 

PROVOZ

Pokud nemáte vážný důvod ( lékař ) voďte děti do školky nejpozději do 7.45hod.Pozdějším příchodem rušíte děti v   započaté  činnosti a zároveň jejich bezpečnost.Protože je pani učitelka musí nechat ve třídě a jít Vám odemknout dveře.

Zároveň žádáme, posuzujte uvážlivě zdravotní stav vašich dětí.

I " pouhá rýma " se v dětském kolektivu velmi snadno a rychle rozšíří a ohrožuje zdraví všech.

 

 

Bezpečnost dětí

 7.45 - 12.10 hod. MŠ uzamčena

12.10 - 12.25 hod. MŠ odemčena

12.25 - 15.05 hod. MŠ uzamčena

15.05 - 16.00 hod. MŠ odemčena

  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Všem rodičům...,kteří s námi v loňském roce spolupracovali.Moc si toho vážíme a zároveň nás to povzbuzuje v další práci.

 

 

 

 

 

zsmsvlkanec_footer.png