MŠ 2019 / 2020

 

Plavecký výcvik ve školním roce 2019/2020 bude zahájen ve středu 4.9.2019 ( 5x2 hod.).

 

 Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 

  • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,děti s OŠD
  • děti, které dosáhnou tří let věku do 31.8. daného kalendářního roku
  • trvalé bydliště v obci Vlkaneč,Kozohlody,Přibyslavice

 

Doplňující kritéria

 

  • děti rodiče samoživitele
  • dítě, které má v MŠ již sourozence

 

 

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020

 3.10.2019  -  Divadlo Kůzle s pohádkou Potrestaná lakota

25.10.2019 - Dýňový svět - dopoledne

Pouštění draků - podle počasí

 8.11.2019 - Minicirkus

7.12.2019 - Společná besídka ( ZŠ a MŠ ) pro veřejnost

Vánoční besídka pro děti z MŠ - dopoledne

Vánoční posezení - dílny(pouze pro děti z MŠ) s rodiči

 

 

Dny otevřených dveří - pouze pro děti mladší tří let nebo děti,které nenavštěvují mateřskou školu.

Bez dětí ze ZŠ !

16.1.2020

30.1.2020

6.2.2020

27.2.2020

5.3.2020

26.3.2020

 

 

 Vždy od 16,00 - 17,00 hod.

 

Vzdělávací nabídka v lednu - znaky zimního období, pozorování zvěře a stop, zdraví i bezpečnost, rozvoj hrubé i jemné motoriky, sezónní pohybové aktivity, činnosti relaxační, činnosti a hry podporující tvořivost a fantazii, uvědomovat si nutnost pomáhat potřebným, ochota nabídnout pomoc, pojmenovat části těla, zdraví - otužování , různorodé společenské hry

 

5 vět , které by rodiče neměli nikdy říkat:

  • Když to tu vydržíš a nebudeš plakat,přinesu ti nějaký dárek.
  • Mně se ve školce taky nikdy moc nelíbilo,ale přežila jsem to.
  • Počkej, ve školce, tam už tě pani učitelka srovná!
  • Ty jsi ale nešika, když jsi se ve školce počůral.To jiné děti jsou šikovnější.
  • Do školky se prostě chodit musí.Já taky musim chodit do práce.

 

 

ORGANIZACE DNE V MŠ

6.30 - 8.00 - " Vyberu si co mě baví " - scházení dětí,volný výběr z nabídky různých činností pro všechny děti

8.00 - 8.45 - didaktické cílené činnosti ve skupinách,individuálně, ranní cvičení ( relaxační cvičení ),indiv. přístup

8.45 - 9.05 - " Svačinka pro mlsné jazýčky " - jak o sebe pečujeme,hygiena , stolování

9.05 - 9.45 - " Objevujeme svět malými krůčky " - dopolední činnosti zahrnující všestranný rozvoj dítěte

9.45 - 11.45 - pobyt venku

11.45 - 12.25 - " Na čem si dnes pochutnáme ?" - hygiena, kultura stolování,oběd, čistění zubů

12.25 - 14.00 - " Odpočinek s pohádkou " - odpočinek na lůžku,stlaní postýlky,chvíle pro tvořivé činnosti starších dětí

14.00 - 14.45 - hry a zábavné činnosti,pobyt venku

14.45 - 15.05 - " Ještě jedna svačinka"

15.05 - 16.00 - " Hrajeme si s kamarády " - sezonní činnosti - zahrada, vztahy v kolektivu,odchod domů

 

PROVOZ

Pokud nemáte vážný důvod ( lékař ) voďte děti do školky nejpozději do 8.00 hod.Pozdějším příchodem rušíte děti v již započaté činnosti a zároveň ohrožujete jejich bezpečnost.Protože je pani učitelka musí nechat ve třídě a jít Vám odemknout dveře.

Zároveň žádáme, posuzujte uvážlivě zdravotní stav vašich dětí.

I " pouhá rýma " se v dětském kolektivu velmi snadno a rychle rozšíří a ohrožuje zdraví všech.

 

Bezpečnost dětí

8.00 - 12.25 hod. MŠ uzamčena

12.25 - 12.45 hod. MŠ odemčena

12.45 - 15.05 hod. MŠ uzamčena

15.05 - 16.00 hod. MŠ odemčena

 

 

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat Všem rodičům,kteří s námi v loňském roce spolupracovali.Moc si toho vážíme a zároveň nás to povzbuzuje v další práci.

 

 

 

 

22. 1. Slavomír

Zítra: Zdeněk

Počasí


www.e-pocasi.cz

Návštěvnost stránek

025735
zsmsvlkanec_footer.png